Kaukasische reuzenberenklauw

Het rode kader geeft het gebied aan waar de berenklauw door ons wordt bestreden

Tekst artikel Stedenwijker 2022

Algemene leidraad berenklauwbestrijding Landschapsbeheer Flevoland – 2020

Jan van Koningsveld