Berenklauw in bloei

Momenteel staat de reuzenberenklauw uitbundig te bloeien. Voor de berenklauwbestrijders drukke tijden om er voor te zorgen dat er geen zaad wordt gezet. Twee avonden in de week wordt er hard gewerkt om in ieder geval de bloeiende berenklauwen met wortel en bloem uit te graven.

Zoals de foto aangeeft staan ze niet altijd op de meest toegankelijke plaatsen. Met snoeischaar, zeis of kapmes wordt een weg gebaand (door meestal bramenstruiken) om de bloemen te bereiken. Dan wordt de berenklauw gekapt, de bloemen van de stelen gehakt en eventueel gezet zaad in een plasticzak gedaan. De wortel wordt uitgestoken met een drainageschep en ook afgevoerd. Het zaad gaat naar de restafvalbak om te worden verbrand en de wortels worden in de plasticzakken bewaard om te vergaan en later als compost te worden teruggeven aan de natuur.

Heeft u in uw buurt ook last van reuzenberenklauw? Verzamel een groepje mensen om u heen om de berenklauw te bestrijden. Bij ons kunt u terecht om kennis op te doen hoe de berenklauw te bestrijden en welke voorzorgsmaatregelen er moeten worden genomen.

Jan van Koningsveld